Op deze pagina laten we je graag zien hoe je lid kunt worden van onze fietscross vereniging. Het lidmaatschap van de FCV Flying Birds kan op ieder moment ingaan en wordt jaarlijks stilzwijgend verlengd.

Misschien heb je al vaak even gekeken, of zelfs al een aantal keren mee getraind en wil je graag informatie en lid worden van onze fietscross vereniging "Flying Birds". Natuurlijk heb je veel vragen over wat bijvoorbeeld een goede fiets is voor jou leeftijd en lengte en wat zijn bijvoorbeeld kleding- en veiligheidsvoorschriften? Dit kun je allemaal lezen onder de knoppen De BMX fiets en Veiligheid. Je kunt bij onze vereniging gratis 4 maandagavonden in de opstapgroep meetrainen. Wij hebben fietsen, helms en handschoenen om te lenen, maar er is erg veel belangstelling. Dus kom op tijd.

Je mag wedstrijden fietsen bij de NFF vanaf 4 jaar, bij deKNWU vanaf 4 jaar. Beginnen met fietscross kan al wanneer uw kind zelfstandig kan fietsen.

Zo word je lid:
  • Proefperiode
  • Aanmelden als lid
  • Contributie en NFF Licentie
Zie ook informatie over:
  • Wijzigingen
  • Beëindiging
Proefperiode:
Voordat je besluit om wel of niet lid te worden van de Flying Birds, mag je gedurende vier maandag- avonden gratis meedoen aan de opstap trainingen. Zo kun je rustig kennismaken met de sport en de vereniging.

Tijdens de proefperiode kun je kosteloos gebruik maken van een crossfiets en beschermingsmiddelen (helm en handschoenen) als je deze zelf nog niet hebt. Na de proefperiode kan er van de vereniging voor €7,50 per week een helm en fiets geleent worden.

Aanmelden als lid:
En van zo'n supercoole sport wil je natuurlijk lid worden...Vul dan op de crossbaan samen met je ouders het aanmeldingsformulier en het NFF aanvraagformulier in! Deze kun je samen met een kopie van je ID-kaart of uittreksel van de bevolkingsregister inleveren bij één van de bestuursleden op de crossbaan. De vereniging geeft je bij aanmelding een NFF nummer (9..). Dit startnummer kan op de stuurbord en zijbord geplaatst worden en kost €25,00. Deze is te verkrijgen bij de vereniging.

NB: Met lid wordt bedoeld degene die is ingeschreven en geaccepteerd is als lid van de vereniging. Dus normaal gesproken de rijd(st)er zelf. Minderjarige personen dienen zich echter bij alle wettelijke handelingen te laten vertegenwoordigen door ouders of door een bevoegde volwassene.

Contributie:
De hoogte van de contributie wordt jaarlijks door de Algemene Ledenvergadering vastgesteld en geldt per kalenderjaar (van 1 januari t/m 31 december).

De contributie bedraagt per kalenderjaar € 80,00 voor het 1e gezinslid, € 75,00 voor het 2e gezinslid, enz. Dit bedrag is inclusief de NFF-licentie van € 10,00 per jaar. Na aanmelding ontvang je de contributienota. Deze dient binnen de gestelde termijn betaald te worden, bij voorkeur via telebankieren of automatische incasso.

Vaststelling contributie eerste jaar: Bij aanmelding voor de zomervakantie is de totale jaarcontributie verschuldigd, vanaf de zomervakantie wordt de contributie berekend naar rato van het aantal resterende maanden + de volledige kosten van de NFF- licentie. Bijv: lid per 1 sept = (€ 80,00/12 ) * 4 + € 10,00 = € 37,00 (afgerond).

Restant contributie bij opzegging: Wanneer je je afmeldt als lid, ben je voor het lopende jaar nog de volledige contributie verschuldigd. Let op: er geldt een opzegtermijn van één maand. Als je ná 1 december opzegt, moet je voor het nieuwe jaar zowel de contributie als de NFF-licentie (indien van toepassing) betalen!

NFF-licentie: Standaard inbegrepen bij het lidmaatschap is een NFF- licentie, waarmee je het recht hebt om deel te nemen aan wedstrijden die op de NFF- wedstrijdkalender vermeld staan. Bovendien ben je via de NFF automatisch verzekerd.

Wijzigingen:
Wijzigingen in je persoonlijke situatie die van belang zijn binnen de vereniging moeten zo spoedig mogelijk worden doorgegeven aan de secretaris.

Beëindiging lidmaatschap:
Het lidmaatschap wordt elke jaar opnieuw automatisch en stilzwijgend verlengd. Uitgezonderd bijzondere situaties moet het lidmaatschap altijd worden beëindigd door het lid zelf, of de ouders/verzorgers als het lid minderjarig is.

Wijze van opzeggen:
Het lidmaatschap kan worden beëindigd door dit schriftelijk of per e-mail kenbaar te maken bij de secretaris of de penningmeester. Andere manieren (mondeling, telefonisch) zijn niet geldig. Vermeld ook per welke datum je opzegt. Doe je dat niet, dan wordt de datum van ontvangst beschouwd als de datum waarop je geen lid meer bent. Deze datum kan echter nooit later zijn dan 1 januari van het volgende jaar. Tot de betreffende datum (binnen het lopende kalenderjaar) kun je nog gebruik maken van je lidmaatschap.

Opzegtermijn:
Er geldt een opzegtermijn van één maand. Wil je in het volgende kalenderjaar niet meer lid zijn, zorg dan dat je opzegging vóór 1 december in het bezit is van de secretaris of de penningmeester.

We heten ieder nieuw lid van harte welkom op onze vereniging. We hopen dat je er erg veel plezier in beleefd. De gezegde "FAIR PLAY" staat bij ons hoog in het vaandel.

Het bestuur.

Volg ons op:

Laatste Nieuws

Inschrijven PK's

29-03-2016
Vanaf heden is het ook weer mogelijk om je via de website in te schrijven voor de PK's. Je kunt de pagina bereiken door in het menu te kiezen voor "Mededelingen -> Inschrijven PK's". Ook kun je hier klikken om rechtstreeks naar het inschrijf formulier te gaan.

Mede mogelijk gemaakt door...

Wasdas

Inloggen